Начин на вземане: Фецес. Стерилен контейнер.

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация