Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Няма

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 18ч.

РЕФ. СТОЙНОСТИ :<24 IU/L