Начин на вземане: Фецес. Контейнер за фецес.

Условия за вземане: Материал до 1/2 от контейнера за фецес.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация