Начин на вземане: конкременти. Чист, сух съд.

Условия за вземане: Неприложимо

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация