Начин на вземане: 24 часова урина. Контейнер за урина с консервант и епруветка с 10 ml 6 n HCI, предоставени от лабораторията.

Условия за вземане: 24 часова урина се събира в добре измит съд взет от Централна регистратура с консервант. Съдът се съхранява на (2-8С) до приключване на събирането.Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия.

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация