Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч. Изисква се информация дали пациента е пушач.

Кога ще бъде готов: Резултат на следващия работен ден след 17ч.

CEA

СЕА (Карцино-ембрионален антиген) – неспецифичен маркер. Добре е да се използва в комбинация с други по-специфични туморни маркери.

Изследването на този маркер има стойност при:

  • карцином на дебелото черво
  • карцином на гърдата
  • карцином на белите дробове и други.

Стойностите на СЕА могат да бъдат повишени и при следните заболявания -хронични чернодробни заболявания, напреднала хронична бъбречна недостатъчност, пушачи и други.

Референтни граници:
непушачи:20-69г. до 3.8, над 70г. до 5.0;µg/lпушачи: 20-69г.до 5.5; над 70г. До6.5; µg/l