Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Епруветката се центрофугира и серумът се отделя до 1 час след вземането на кръвта. Отделеният серум се съхранява и транспортира при (-20 градуса)

Условия за вземане: ДО 12 НА ОБЯД

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор