Начин на вземане: кърлеж изваден от човек или животно

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Извършва се в лаборатория партньор