Начин на вземане: Капилярнa кръв. Филтърна хартия.

Условия за вземане: През целия ден

Кога ще бъде готов: Пробата се извършва на място.Представлява пресяващ метод за оценка на ранните фази от хемостазния процес (процеса на кръвосъсирване) – участието на съдовите фактори и тромбоцитите. Това е единствения in vivo тест за оценка на адхезията и агрегацията на тромбоцитите.

Индикации за изследване са:

  • вродени и придобити заболявания, свързани с броя и функциите на тромбоцитите (тромбоцитопении, тромбастении и други);
  • заболявания на капилярите – васкулити и др.;
  • хеморагични диатези;
  • предоперативно;

Определя се времето, за което ще спре изтичането на кръв, след предварително стандартно убождане на пръста на пациента.

Удължено време на кървене може да има при:

  • намален брой на тромбоцитите;
  • нарушени тромбоцитни функции (дефект в тромбоцитните рецептори и/или гранули);
  • васкулит (скорбут);
  • болест на von Willebrand;
  • хипо- или афибриногенемия;
  • прием на някои лекарствени средства и други;