Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP.

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Определяне на имуноглобулиновата характеристика на автоеритроантитела

При наличие на фиксирани върху еритроцитите автоеритроантитела е необходимо определянето на тяхната имуноглобулинова характеристика, т.е. имуноглобулиновия клас – IgG, IgM, C -комплемент. Това има значение за терапевтичния подход към съответния пациент.