Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8оС) до 24 часа.

Условия за вземане: Сутрин до 10ч. на гладно, без кафе и кофеин съдържащи вещества и медикаменти

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.