Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP.

Условия за вземане: Кръв се взима от майката, бащата и детето. Детето трябва да е на минимум 8 месеца. Изискват се данни по лична карта на за родителите. Задължително ЕГН на детето и родителите.

Кога ще бъде готов: РЕЗУЛТАТ СЛЕД 10 РАБОТНИ ДНИ