Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв

Условия за вземане: няма

Кога ще бъде готов: Изработва се в лаборатория партньор

ANA профил тестове:

 • anti-RNP/Sm (анти RNP/Sm антитела)
 • anti-Sm (анти – Sm антитела)
 • anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела)
 • anti-SS-A (Ro 52) recomb. антитела
 • anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела)
 • anti-Scl-70 ( анти Scl-70 антитела )
 • anti-PM-Scl (PM) антитела
 • anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела)anti-CENP B (анти Центромер B антитела)
 • anti-PCNA (анти PCNA антитела)
 • anti-dsDNA (анти двДНК антитела)anti-NUC (анти Нуклеозомни антитела)
 • anti-His. (анти Хистонови антитела)
 • anti-Ribosomal P (анти Рибозомни антитела)
 • anti-AMA-M2 (анти Митохондриални антитела)