Начин на вземане: Урина. Чист, сух контейнер (съд)

Условия за вземане: Прясно отделена урина.

Кога ще бъде готов: Резултат в същия работен ден след 17ч.