Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP

Условия за вземане: НЯМА

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация