Начин на вземане: Секрет от дентален джоб. Комплект хартиени стикове, поставени в епруветка 1.5 мл

Условия за вземане: Секрета от дентален джоб се взема от лекар специалист.

Кога ще бъде готов: Резултат на третия работен ден след 18ч. (без събота и неделя)