Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Няма. Панел 3 дава информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Кога ще бъде готов: Резултат всеки понеделник след 18ч.

Панел 3 (hx2) – Домашен прах

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!
Този панел се състои от следните алергени:

  • Dermatophagoides pteronyssinus и Dermatophagodies farinae
  • Hollister-Stiler Lab.
  • Blatella germanika (Германската хлебарка )е един от най-разпространените видове хлебарки.
  • Домашните акари – Dermatophagoides pteronyssinus ( По-често в Европа )и Dermatophagoides farinae ( По-често в Америка ) са малки паякообразни животни, представители на разред Акари, които живеят в т.нар. домашен прах в човешките жилища.Акарите се хранят с мъртви кожни клетки. Считат се за едни от най-честите причинители на астма по целия свят.