Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум

Условия за вземане: Няма. Панел 1 дава информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Кога ще бъде готов: Потърсете ни допълнително за информация

Панел 1 (fx5) – Хранителна алергия

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!
Този панел се състои от следните алергени:

  • Соя
  • Фъстъчени ядки
  • Мляко
  • Яйца (белтък)
  • Пшеница
  • Риба