Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Паратхормон (PTH)25,00 лв  
N-mid osteocalcin20,00 лв  
Beta-CrossLaps/serum20,00 лв  
FT 3 ( свободен Т3 )12,00 лв  
FT 4 ( свободен Т4 )12,00 лв  
TSH ( Тиреотропен Хормон )12,00 лв  
anti Tg ( TAT )14,00 лв  
anti TPO ( MAT )14,00 лв  
TSH рецепторни антитела25,00 лв  
маркер TG ( Тиреоглобулин )33,00 лв  
маркер Calcitonin ( Калцитонин )30,00 лв  
Prolactin ( Пролактин )14,00 лв  
LH ( Лутеинизиращ Хормон )14,00 лв  
FSH ( Фуликул Стим. Хормон14,00 лв  
Estradiol (Естрадиол14,00 лв  
Progesterone ( Прогестерон )14,00 лв  
Testosterone ( Тестостерон )14,00 лв  
DHEA-S ( ДХЕА-С )15,00 лв  
AMH ( анти Мюлеров хормон38,00 лв  
inhibin B (Инхибин Б)46,00 лв  
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион...20,00 лв  
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогесте...15,00 лв  
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG...18,00 лв  
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIG...143,00 лв  
hGH ( Соматотропен хормон )20,00 лв  
IGF 1 ( Соматомедин С )39,00 лв  
Insulin ( Серумен Инсулин )18,00 лв  
C-peptide ( C-пептид )20,00 лв  
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентнос...20,00 лв  
Cortizol (Кортизол )14,00 лв  
ACTH ( АКТХ в плазма )23,00 лв  
Renin ( Ренин в плазма )38,00 лв  
Aldosterone ( Алдостерон )38,00 лв  
EPO (Еритропоетин)38,00 лв  
1