Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


ДКК - мануално3,00 лв  
СУЕ ( ESR )2,00 лв  
Ретикулоцити4,00 лв  
Морф. на еритроцит - мануално3,00 лв  
Таласемия и хемоглобинози (Thalasse...22,00 лв  
Пълна Кръвна Картина ( ПКК )4,50 лв  
1