Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Урина-Общо хим. и седимент (Chemi &...3,00 лв  
Микроалбумин в диуреза ( Microalbum...12,00 лв  
Калций в диуреза ( Ca in diuresis)4,00 лв  
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in...4,00 лв  
Фосфор в диуреза ( P in diuresis)4,00 лв  
Белтък в диуреза ( Protein in diure...3,00 лв  
Глюкоза в диуреза ( Glucose in diur...2,00 лв  
Креатинин в диуреза ( Creatinin in ...4,00 лв  
Урея в диуреза ( Urea in diuresis)3,00 лв  
Пикочна к-на в диуреза (Uric acid i...3,00 лв  
Калий,Натрий и Хлор в диуреза9,00 лв  
Мед в диуреза ( Cupper in diuresis ...16,00 лв  
Цистин (Cystine) в диуреза29,00 лв  
Оксалат ( Oxalate ) в диуреза29,00 лв  
Цитрат ( Citrate) в диуреза29,00 лв  
Наркотични в-ва в урина ( Drugs in ...30,00 лв  
Наркотични в-ва в урина 40,00 лв  
1