Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


маркер fPSA20,00 лв  
маркер tPSA20,00 лв  
маркер CEA20,00 лв  
маркер AFP20,00 лв  
total hCG ( общ бета ЧХГ )15,00 лв  
Риск на Алгор. за Овариална Малигни...72,00 лв  
маркер CA-12520,00 лв  
маркер HE465,00 лв  
маркер CA 15-320,00 лв  
маркер CA-19-920,00 лв  
маркер CA 72-422,00 лв  
маркер Cyfra 21-120,00 лв  
Невронспецифична енолаза ( NSE )25,00 лв  
Бета2 Микроглобулин25,00 лв  
маркер SCC20,00 лв  
маркер S-10053,00 лв  
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес32,00 лв  
Окултни кръвоизливи (Gastrointestin...10,00 лв  
Калпротектин - фецес ( Calprotectin...32,00 лв  
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хем...32,00 лв  
BNP в плазма ( мозъчен натриуретиче...66,00 лв  
1