Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Рецептори млечна жлеза230,00 лв  
Рецептори млечна жлеза - разширен390 лв  
HER2 - Рецептори- ICH ( имунохистох...140,00 лв  
Er (Естроген рецептор)70,00 лв  
Pr (Прогестерон рецептор)70,00 лв  
GCDFP 1570,00 лв  
p63 (Протеин)60,00 лв  
p53 (Протеин)70,00 лв  
Ki 6770,00 лв  
Mammoglobin60,00 лв  
HER 2 in situ CISH ( цветна хибриди...170,00 лв  
HER 2 in situ SISH ( сребро/цвят хи...320,00 лв  
BRAF V600 мутация650,00 лв  
EGFR статус650,00 лв  
Фасциолоза IgG - РПХА18,00 лв  
1