Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Паразит. изсл. за детска градина12,00 лв  
Морфологични изследвания на фецес26,00 лв  
Перианален отпечатък ( скочлента Ос...9,00 лв  
Изсл. на фецес за криптоспориди26,00 лв  
Изсл. на кръв за микрофиларии26,00 лв  
Изсл. на урина за шистозоми26,00 лв  
Малария ( дебела капка + натривка )26,00 лв  
Токсоплазмоза IgA ELISA26,00 лв  
Токсоплазмоза IgM CLIA18,00 лв  
Токсоплазмоза IgG – ECLIA18,00 лв  
Ехинококоза Ig G – ELISA18,00 лв  
Трихинелоза Ig G – ELISA18,00 лв  
Ларва Мигренс Ig G – ELISA18,00 лв  
Копрограма30,00 лв  
1