Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Очен Секрет15,00 лв  
Гърлен Секрет15,00 лв  
Носен Секрет15,00 лв  
Ушен Секрет15,00 лв  
Храчка15,00 лв  
Streptococcus group A antigen ( Ска...15,00 лв  
Изследване за Грип тип А/B ( Influe...28,00 лв  
Чревно носителство(фецес/анален сек...15,00 лв  
Изслeдване на фецес еднократно ( вк...15,00 лв  
Изледване на фецес - трикратно46,00 лв  
Изсл.на фецес за C. difficile и Tox...28,00 лв  
Изследване за Rota и Adeno virus20,00 лв  
Изследване за Ентеровирус ( Enterov...25,00 лв  
Стерилна урина-еднократно12,00 лв  
Микоплазма и Уреаплазма в урина32,00 лв  
Влагалищен секрет и Трихомони ( ДНК...39,00 лв  
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. секр.32,00 лв  
Цервикален секрет15,00 лв  
Микоплазми и Уреаплазма в цервик. с...32,00 лв  
Цервикален с-т + Микоплазма и Уреап...49,00 лв  
Скрининг за Streptoccocus gr. В при...13,00 лв  
Еякулат15,00 лв  
Еякулат и гонорея (ДНК)39,00 лв  
Еякулат и Трихомони ( ДНК )39,00 лв  
Микоплазма и Уреаплазма еякулат32,00 лв  
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма52,00 лв  
Уретрален Секрет15,00 лв  
Уретрален секр. и Trich.vag.(ДНК)39,00 лв  
Уретрален секр. и Гонорея39,00 лв  
Микоплазми и Уреаплазма в уретрален...32,00 лв  
Простатен секрет15,00 лв  
Простатен секрет и Трихомони39,00 лв  
Простатен с-т и Гонорея39,00 лв  
Микоплазми и Уреаплазма Прост. секр...32,00 лв  
Инфекциозни прич.- мъжка полова с-м...81,00 лв  
Раневи Секрет15,00 лв  
Друг секрет материал15,00 лв  
Хемокултура46,00 лв  
ДНК пр. Кандида,Трихомони и Гарднер...48,00 лв  
1 2