Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Витамин В12 ( Vit. B1220,00 лв  
Фолат в серум ( Folate )20,00 лв  
Фолат в еритроцити24,00 лв  
Хомоцистеин ( Homocysteine )30,00 лв  
Карбамазепин ( Carbamazepine )20,00 лв  
Витамин D total (25-OH Vitamin D)25,00 лв  
Валпроева киселина ( Valproate )20,00 лв  
Дигоксин ( Digoxin )20,00 лв  
1