Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Време на кървене1,00 лв  
Протромбиново време ( PT )/ %/ INR4,00 лв  
Фибриноген ( Fibrinogen )4,00 лв  
aРТТ (ККВ)4,00 лв  
Д димер ( D-dimer )20,00 лв  
Протеин C (PrC)29,00 лв  
Протеин S (PrS)35,00 лв  
Антитромбин III23,00 лв  
мутация в ген за Prothrombin G20210...34,00 лв  
мутация в ген за Фактор V Leiden34,00 лв  
алелна специфичност на PAI - 1 4G/5...48,00 лв  
Предразположение към тромбоза117,00 лв  
Лекаств. чувств.към кумаринови анти...124,00 лв  
1