Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )28,00 лв  
Еритроантитела-авто/ало38,00 лв  
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела15,00 лв  
Специфичност на еритроантитела38,00 лв  
Опр. на титъра на еритроантитела37,00 лв  
Студови еритроантитела39,00 лв  
Rh фенотип и Kell антиген39,00 лв  
Пълна антигенна ф-ла на еритр.138,00 лв  
Опр слаб D антиген44,00 лв  
Титър анти А и анти В24,00 лв  
Директен тест на Coombs38,00 лв  
Секреторен статус35,00 лв  
Определяне на M и N антигени24,00 лв  
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)20,00 лв  
1