Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


ASO (AST; Анти-Стрептолизинов Титър...5,00 лв  
RF (Ревма Фактор) скрининг5,00 лв  
C-реактивен Протеин (CRP)5,00 лв  
hs CRP (високочуствителен CRP)8,00 лв  
C 3 комплемент6,00 лв  
C 4 комплемент6,00 лв  
Ig A6,00 лв  
Ig M6,00 лв  
Ig G6,00 лв  
Алфа 1-антитрипсин29,00 лв  
Феритин (Ferritin)17,00 лв  
Церулоплазмин (Ceruloplasmine19,00 лв  
Трансферин (Transferrin)17,00 лв  
CDT (сиало дефицитен трансферин38,00 лв  
Хаптоглобин (Haptoglobin)20,00 лв  
RF IgA28,00 лв  
RF IgM28,00 лв  
RF IgG28,00 лв  
anti-CCP (анти Цикличен Цитрулинира...30,00 лв  
anti-MCV (анти Мутирал Цитролиниран...28,00 лв  
ANA скрининг19,00 лв  
ANA профил74,00 лв  
anti-dsDNA (анти двДНК антитела) ко...26,00 лв  
anti-ssDNA (анти едновериж. ДНК) ко...26,00 лв  
anti-RNP/Sm (анти - RNP/Sm антитела...28,00 лв  
anti-Sm (анти Sm антитела) количест...29,00 лв  
anti-Scl-70 (анти Scl-70 антитела) ...28,00 лв  
anti-Jo-1 (анти Jo-1 антитела) коли...28,00 лв  
anti-SS-A/Ro (анти SS-A/Ro антитела...28,00 лв  
anti-SS-B/La (анти SS-B/La антитела...29,00 лв  
anti-CENP B (анти Центромер B антит...28,00 лв  
anti- tTG (анти тъканна трансглутам...31,00 лв  
anti-Gliadin IgA (анти глиадин. ант...29,00 лв  
anti-Parietal cell (анти париетални...31,00 лв  
anti Intrinsic factor (анти интринз...28,00 лв  
anti-AMA -M2 (анти митохондриални а...23,00 лв  
Анти-гладкомускулни ат. (АГМА)-ИИФ23,00 лв  
Антитела срещу чернодробни антигени68,00 лв  
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни ант...31,00 лв  
1 2