Хематология
Биохимия
Електролити
Кръвосъсирване
Урина
Хормони
ТУ - маркери
Алергология
Диагностика на инфекциозни болести
Имунология
Имунохематология
Диагностични пакети
Лекарствено мониториране
Други изследвания
Други услуги


Микробиология ( две лаборатории
партньори)
Специализирана патодиагностика,
ICH, CISH и тум.мутации ( лаборатория
партньор Цибалаб)
Паразитология ( лаборатория
партньор Цибалаб)


Калий, Натрий, Хлориди ( K и Na )10,00 лв  
Калций общ ( Ca ; Calcium )4,00 лв  
Йонизиран калций ( Са++ )4,00 лв  
Фосфор ( P ; Phosphate )4,00 лв  
Магнезий ( Mg ; Magnesium )4,00 лв  
Литий - лаб. партньор ( Li ; Lithiu...15,00 лв  
Цинк ( Zn ; Zinc )12,00 лв  
Мед ( Cu ; Cupper )12,00 лв  
По договаряне  
1