ПРОМЕНЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ
ОТ 01.04.2020 ВСИЧКИ МАНИПУЛАЦИОННИ РАБОТЯТ ОТ 7.30-11.30Ч.ЛАБОРАТОРИЯТА НА УЛ ЛЕРМОНТОВ С НОРМАЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ.