Нов апарат за изследване на протромбиново време от пръста
Уважаеми пациенти ,можете да се възползвате от нова услуга която предлага лабораторията :изследване на протромбиново време от пръста ,което улеснява пациентите на антикоагулантна терапия при които се налага ежемесечно следене на този показател.