PCT/прокалцитонин/

Прокалцитонина е ранен маркер за бактериален възпалителен процес.Нивото му се качва още първите 6-12 ч след инфектирането .При здрави хора концентрацията му е <0.1 ng/...

25-ОН Витамин Д

Витамин Д3 или общият витамин Д в серума е най добрият индикатор за хранителния статус на витамин Д.Този витамин играе важна роля за контролиране нивото на калций ...