Лабораторията в кс Лазур бл 160 ще работи от 7.30 до 18 ч от понеделник до петък.