За Ваше удобство Ви предлагаме диагностични пакети със и без антитела за Ковид 19.

1 .Първи пакет ;показатели който се променят при прекарана инфекция от Ковид 19:ПКК/пълна кръвна картина/,ДКК-диференциално броене на левкоцити/,СУЕ /скорост на утаяване на еритроцитите/,Д-Димер, ФЕРИТИН,ПРОКАЛЦИТОНИН.

ЦЕНАТА НА ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ КАТО ПАКЕТ Е 65 ЛВ

2.Вторият пакет включва всички показатели от първия но сме добавили и IgG антитела за Ковид 19.

ЦЕНАТА НА ПАКЕТА Е 79 ЛВ.