Sрike протеина  и нуклеокапсидния N протеин отговарят основно за добър  имунен отговор.Особено Спаик протеина е отговорен за образуването на вирус неутрализиращите антитела nAbs.Именно тези антитела са отговорни за блокиране  навлизането на вируса в клетката и неговата репликация.Те възпрепятстват свързването на RBD S1 с ACE2 рецептора на клетката и така го блокират.Изследването е с венозна кръв. Излиза в рамките на работния ден.Метода на изследване е CLIA .Цената на теста е 19 лв.