Теста за ревматоиден артрит IgM се основава на флуоресцентен имуноанализ(FIA) ,като служи за количествено измерване нивото на IgM антителата. Теста е изключително полезен за откриване и мониториране на ревматоиден артрит.Референтните стойности са до 15 IU/ML.Обхват на измерване от 8-200 IU/ML.