Метода на изследване  е хемилуминесцентен имуноанализ ,работим с венозна кръв и резултатите стават в рамките на работния ден.Може да изследваме само едните или и двата вида антитела едновременно  ,като цената на IgG е 16 лв, на IgM 16 лв.