В лабораторията разполагаме с два вида антигенни тестове:качествени и количествени .Качествените тестове дават резултат като положителен или отрицателен.Количествените дават резултата като стойност, която дава информация какво е количеството на вируса в носоглътката в момента. Тестовете излизат в рамките на няколко часа.Цената на качествения тест е 35 лв ,на количествения 42 лв.