Прокалцитонина е ранен маркер за бактериален възпалителен процес.Нивото му се качва още първите 6-12 ч след инфектирането .При здрави хора концентрацията му е <0.1 ng/ml.Стойности между 0.1-0.5 говорят по скоро за локален възпалителен процес.Стойности >2 ng/ml говорят за влошаване на състоянието а >10 ng/ml за сепсис.Метода с който работим е FIA/флуоресцентен имуноанализ/Обхват на измерването 0.1-100 ng/ml.ЦЕНА 32 лв.Резултатите излизат в рамките на няколко часа.